Kerkdiensten Kerkdiensten

Om de dienst te beluisteren klik hier

Preekrooster voor de aankomende weken in de Ter Coulsterkerk.

8 oktober, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. A.T. Kramer, Heiloo
collecte: de Kloof Amsterdam 

8 oktober 16.00 uur
Witte Kerk: Cantatedienst Bachcantate BWV 80 Ein Feste Burg ist unser Gott
Liturg: mw. ds. A.H. Groenendijk

15 oktober, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: (+ kindernevendienst) ds.B. Seelemeijer, Heerhugowaard
collecte: KiA/ Werelddiaconaat, Sudan

22 oktober, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: Jeugdwerk

29 oktober, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman Heilig avondmaal m.m.v. One More Voice
collecte: Voedselbank Alkmaar

5 november, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. S. Dijkhuizen + kindernevendienst + jeugdkerk
collecte: KiA/najaarszendingsweek

12 november, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Hummelen, Egmond-Binnen
collecte:Kerstgratificatie minima 

Crèche in de Ter Coulsterkerk:
Er is geen crèche-dienst meer. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Christel Phaff- Brouwer de Koning ( of
06-51919898)

Kindernevendienst: In de Ter Coulsterkerk voor de kinderen van de basisschool elke week 
E-mail contact:

Autorijden:
Zondagdienst Heiloo:
mw. Klaske Mosselaar tel. 5330417, b.g.g. Mw. Anneke Plas-de Vries tel. 5335919

Zondagdienst Limmen:
J. van den Berg, tel. 5055642, b.g.g. mw. M. Denekamp, tel. 5052871

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

De kindernevendienst vindt 1x in de twee weken plaats.
Onderstaand de data voor de aankomende maanden:

Juni: 18
Juli: 2 en 16
September: 3 en 17
Oktober: 1 en 15
November: 5 en 19
December: 3, 17, en 25