Contact Diaconie Contact Diaconie


email: 
Postbus 307, 1850 AH Heiloo
Bankrek. 3364 70 088 en 3270 02 247        
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Heiloo
 

 
Collecte Witte Donderdag (19.30 Witte Kerk) Collecte Witte Donderdag (19.30 Witte Kerk)

Noodhulp aan Zuid Soedan
De komende 6 maanden dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Deze mensen lijden aan voedselgebrek en ondervoeding. Alleen al in Zuid-Soedan hebben 100.000 mensen direct hongersnood en lopen 5,5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli geen regen verwacht. De situatie is dus nijpend.

De landen die het ernstigst getroffen worden zijn: Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen. Hier speelt zich de ergste honger af met meer dan 20 miljoen mensen in nood.

Een hongersnood komt maar zelden voor - de laatste keer was in 2011 in Somalië, waarbij destijds het schrikbarende aantal van meer dan 250.000 doden vielen. Voor delen van Zuid-Soedan is nu al officieel een hongersnood afgekondigd, die momenteel 100.000 mensen treft. Ook in verschillende buurlanden dreigt eenzelfde situatie te ontstaan. Ingrijpen is hard nodig om verdere hongersnood te voorkomen!


Wij hebben gemeend de collecte tijdens de Heilig Avondmaalsviering op Witte Donderdag hiervoor te bestemmen en hopen van harte dat u deze actie d.m.v. uw bijdrage wilt ondersteunen.

Uw kunt uw bijdrage ook storten op de rekening van de Diaconie: NL85RABO  0336470088 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo

Alvast hartelijk bedankt!
Het college van Diakenen
 

 
Wat doet de ZWO Wat doet de ZWO

Nieuw project
Wij hebben een nieuw project uitgekozen waarvoor we geld zullen inzamelen. We hebben gekozen voor een project voor kerk- en gemeenteopbouw in Pakistan.
 

lees meer »
 
Diaconie en ZWO Diaconie en ZWO

Algemene informatie over diaconie en ZWO
Een belangrijk onderdeel van de kerk is de diaconie. Zij probeert in onze missionair-diaconale gemeente dienstbaar te zijn aan mensen die behoefte hebben aan hulp en bijstand, of zoals in het beleidsplan staat: barmhartigheid en gerechtigheid bewijzen aan mensen in nood.
Binnen de diaconie is de commissie ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) verantwoordelijk voor hulpacties en projecten in het buitenland.

Klik hier voor het beleidsplan van de diaconie voor 2015 - 2019. 

lees meer »