Contact Diaconie Contact Diaconie


email: 
Postbus 307, 1850 AH Heiloo
Bankrek. 3364 70 088 en 3270 02 247        
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Heiloo
 

 
Wat doet de ZWO Wat doet de ZWO

Nieuw project
Wij hebben een nieuw project uitgekozen waarvoor we geld zullen inzamelen. We hebben gekozen voor een project voor kerk- en gemeenteopbouw in Pakistan.
 

lees meer »
 
Diaconie en ZWO Diaconie en ZWO

Algemene informatie over diaconie en ZWO
Een belangrijk onderdeel van de kerk is de diaconie. Zij probeert in onze missionair-diaconale gemeente dienstbaar te zijn aan mensen die behoefte hebben aan hulp en bijstand, of zoals in het beleidsplan staat: barmhartigheid en gerechtigheid bewijzen aan mensen in nood.
Binnen de diaconie is de commissie ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) verantwoordelijk voor hulpacties en projecten in het buitenland.

Klik hier voor het beleidsplan van de diaconie voor 2015 - 2019. 

lees meer »