Contacten Contacten

Ter Coulsterkerk
Holleweg 111
1851 KE Heiloo            
tel. 072 5334552
fax. 072 5321908
tel. jeugdkelder 072 5320485
Scriba: 

Diaconie:
email: 
Postbus 307, 1850 AH Heiloo
Bankrek. 3364 70 088 en 3270 02 247        
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Heiloo
 
Verhuur Ter Coulsterkerk:
Dhr. W. Purmer
Abraham du Bois-hof  24
Tel: 072 5044392
e-mail: 

Verhuur Witte Kerk:
dhr. W.A. Althuis
Wethouder Tomsonbos 20
tel: 072 531 62 49

Kerkelijk bureau/Ledenadministratie:
Mw. I. Bras 
Kerkakkers 81, 1852 GC Heiloo
tel. 072 5320344
 
Verspreiding Kerkblad en voor een mutatie kunt u contact opnemen met:
Cees Blijleven 
tel. 533 48 93, 

 
Kerkelijke administratie:                        
 J.M. Bras 
Postbus 241, 1850 AE Heiloo
Kerkakkers 81, 1852 GC Heiloo  tel. 072 5320344
Bankrekening:  NL70 RABO 0336459688 en NL85 INGB 0000276201 t.n.v. Prot. Gemeente Heiloo
 
Collectebonnen: Euro 0,50, Euro 1,00, Euro 2,00 per 20 stuks
Bankrekeningen: NL70 RABO 0336459688 en NL85 INGB 0000276201 t.n.v. Prot. Gemeente Heiloo
Na telefonische afspraak kunt u de bonnen afhalen op Kerkakkers 81

Contact website beheer:
Klik hier

 
Beheerders en verhuur Beheerders en verhuur

Coördinatie beheer 
Dhr J. Kuijper, E.J. Potgieterweg 8
Tel: 072 5335203

 
Verhuur
Dhr. W. Purmer
Abraham du Bois-hof  24 tel: 5044392
e-mail: 

Open
Maandag van 9.00 tot 10.00 uur
Donderdag van 9.00 tot 11.00 uur
en verder in overleg met de beheerder

Witte Kerk
W.A. Althuis (Wethouder Tomsonbos 20 tel: 072 531 62 49)
Heerenweg 32
telefoon: 072 5333021
Verhuur Witte Kerk