Welkom bij de Protestantse Gemeente te Heiloo Welkom bij de Protestantse Gemeente te Heiloo

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Heiloo. We proberen u zo goed mogelijk te informeren over het wel en wee van onze gemeente, die ongeveer 900 leden telt.

Iedere zondag hebben we een samenkomst, die om 10.00 uur begint en ongeveer een uur duurt. Bij de orde van dienst kunt u zien welke voorganger op die zondag de dienst leidt.  Na afloop kunt u gezellig koffie komen drinken en wat napraten. U hoeft geen lid te zijn om de diensten te komen bezoeken. We vinden het leuk, als u een keer wilt komen kijken, hoe de zondag gevierd wordt.
Er is iedere zondag opvang mogelijk voor de kinderen, de kleinsten gaan meteen naar de crèche en de groteren gaan eerst mee de kerk in en gaan na enige tijd naar hun eigen kindernevendienst.
Voor tieners is er een aparte groep, zij appen elkaar om samen te komen en doen een aantal keer per jaar projecten.

lees meer ┬╗
 
Laatste nieuws: 16 december 2020 Laatste nieuws: 16 december 2020
Helaas heeft de kerkenraad vanwege de situatie rond het corona virus moeten besluiten alle kerkdiensten in elk geval van 20 december t/m 19 januari enkel online te houden. U kunt zich dus niet meer opgegeven en als u zich al hebt opgegeven dan vervalt uw ticket. Elders op deze site ziet u waar u kunt inloggen om de vieringen te beluisteren: op kerstnacht om 22.00 uur en op kerstmorgen om 10.00 uur (anders dan de dubbele dienst die in het kerkblad en de Uitkijkpost vermeld staan. Het kinderkerstfeest vervalt helemaal. 

Lees meer in deze brief, door te klikken op deze link.
 
Collectes Collectes
Nu het aantal bezoekers van de kerkdiensten is beperkt loopt ook de collecte opbrengst hard terug.
U kunt natuurlijk ook een uw gift overmaken naar rekening NL85 INGB 0000 2762 01
Dit onder vermelding van : collecte