Welkom bij de Protestantse Gemeente te Heiloo Welkom bij de Protestantse Gemeente te Heiloo

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Heiloo. We proberen u zo goed mogelijk te informeren over het wel en wee van onze gemeente, die ongeveer 900 leden telt.

Iedere zondag hebben we een samenkomst, die om 10.00 uur begint en ongeveer een uur duurt. Bij de orde van dienst kunt u zien welke voorganger op die zondag de dienst leidt.  Na afloop kunt u gezellig koffie komen drinken en wat napraten. U hoeft geen lid te zijn om de diensten te komen bezoeken. We vinden het leuk, als u een keer wilt komen kijken, hoe de zondag gevierd wordt.
Er is iedere eerst en derde zondag opvang mogelijk voor de kinderen, de kleinsten gaan meteen naar de crèche en de groteren gaan eerst mee de kerk in en gaan na enige tijd naar hun eigen kindernevendienst.
Voor tieners is er een aparte groep, zij appen elkaar om samen te komen en doen een aantal keer per jaar projecten.

lees meer ┬╗
 
Van harte welkom Van harte welkom
Voorlopig hoeft u zich niet meer aan te melden voor de kerkdiensten.
Wel vragen we u om de 1,5 meter regel goed in de gaten te houden. Dit ook met het oog op het feit, dat we per ingang van 11 juli op bescheiden schaal weer zullen gaan zingen. We houden goed de ontwikkelingen in de gaten, zodat we de zaken kunnen aanpassen als het nodig is. Er zal extra gelet worden op ventilatie en indien mogelijk zullen we steeds buiten koffiedrinken.

Laten we goed op elkaar blijven passen!

Vindt u het fijn het eerder opgestelde 'gebruiksplan', over de organisatie van de kerkdiensten, nog even door te lezen? Dat kan door hier te klikken

U kunt de dienst ook altijd thuis blijven beluisteren, elders op deze site ziet u waar u kunt inloggen om de vieringen te beluisteren
 
 
Creche oproep Creche oproep
Vanaf september 2021 is er iedere eerste en derde zondag van de maand creche (en kinderneven dienst).
Helaas zijn bestaat de bezetting voor de creche momenteel uit 3 personen. De groep breidt zich graag uit!
Wie zou het leuk vinden om ook met ons mee te draaien in het creche rooster?
Voor informatie en opgave kun je je melden bij Rita van Buijsen: mvanbuijsen@ziggo.nll of stuur een appje naar 0613840210.
Ook wil ik een ouder-groeps-app maken, waar ouders zich kunnen opgeven. Wilt u daar deel van uit maken, stuur dan een app naar bovenstaand nummer. 
 
Collectes Collectes
Tijdens de kerkdiensten is er maar een collecte. De opbrengst wordt verdeeld tussen Diaconie en Kerk.
Wilt u liever een bijdrage overmaken? Dat kan ook. 

U kunt uw bijdrage overmaken naar NL85INGB 0000 2762 01
Dit onder vermelding van : collecte