Financiële verantwoording Diaconie Financiële verantwoording Diaconie

Financiële verantwoording :

Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016

De begroting van 2019
De begroting van 2018
De begroting van 2017

Bankrekeningen:
Voor bijdragen, giften etc. 
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Heiloo:
NL85 RABO 0336  4700 88

Administratie:
R. Visser
tel. 072 533 41 66
email:  
 

 
Financiële verantwoording Kerkrentmeesters Financiële verantwoording Kerkrentmeesters

Financiële verantwoording Kerkrentmeesters:

Jaarverslag Kerkrentmeesters 2017
Jaarverslag Kerkrentmeesters 2016

Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016

Zie hier voor de begroting van 2019
Zie hier voor de begroting van 2018
Zie hier voor de begroting van 2017
Zie hier voor de begroting van 2016

Bankrekeningen
Voor bijdragen, giften etc. 
Protestantse Gemeente te Heiloo: 
NL 85INGB 0000 2762 01 
 
Bijdrage kerkblad:        
Protestantse Gemeente te Heiloo: 
NL63INGB 0000 1833 80

Administratie:
J. Bras
tel.072 5320344
email: