Het Pastoraat Het Pastoraat


De leden van onze gemeente wonen verspreid over het hele dorp. Er zijn ook enkele gastleden die buiten Heiloo wonen.
In het Pastoraal Overleg wordt nagedacht over de onderlinge betrokkenheid. Er zijn in de gemeente gespreks- en ontmoetingsgroepen waar alle leden van de gemeente maar ook andere dorpsbewoners aan mee kunnen doen. Daar is aandacht voor wat mensen bezighoudt in het geloof en het leven.

Om de onderlinge contacten laagdrempelig te houden is het dorp ingedeeld in vier wijken. In elke wijk is een team van contactpersonen. Dit wijkteam is het eerste aanspreekpunt voor mensen die, om uiteenlopende redenen, extra betrokkenheid vanuit de kerkelijke gemeente verlangen. Dat kan zijn vanwege ziekte of overlijden of andere situaties van bijzondere aandacht.
Het wijkteam houdt contact met de wijkpredikant. Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de wijkpredikant.
In het bijgevoegde kaartje is de indeling in vier geografische wijken weergeven en wie uw predikant is.
 
Het Pastoraal Overleg heeft voor haar pastorale werkzaamheden de volgende kernzin geformuleerd: Aangesproken door het woord van God en door de verhalen van mensen willen we aandacht en zorg geven aan mensen, opdat het hen wél gaat. 
                                                                                                                                             
Wijk A: Noord-Oost;  contact via Elly Kuijper,                          tel. 533 52 03            
Wijk B: Noord-West;  contact via Machda van der Meulen,        tel. 533 68 43
Wijk C: Zuid-West;    contact via Wilma Westers,                      tel. 533 56 66
Wijk D: Zuid-Oost;    contact via Anneke de Jong,                     tel. 533 87 58
 
Wijk A: ds. E.J. Kooiman; 072 - 888 55 50          
Wijk B: ds. H. Ruitenbeek; 072- 888 55 50
Wijk C en D: ds. F.J. van der Wind; 072 - 533 66 34


terug