Contact Diaconie Contact Diaconie

email: diaconiepknheiloo@outlook.com
Postbus 307, 1850 AH Heiloo
Bankrek. 3364 70 088 en 3270 02 247        
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Heiloo
 
 
Wat doet de ZWO Wat doet de ZWO

In 2018/2019 steunen wij het project voor opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda.

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen.

Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er zo’n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa besteedt daarom veel aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers geven voorlichting over hiv/aids aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. De organisatie heeft boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. Ook organiseert men seminars over allerlei thema's.

lees meer »
 
Diaconie en ZWO Diaconie en ZWO
Algemene informatie over diaconie en ZWO
Een belangrijk onderdeel van de kerk is de diaconie. Zij probeert in onze missionair-diaconale gemeente dienstbaar te zijn aan mensen die behoefte hebben aan hulp en bijstand, of zoals in het beleidsplan staat: barmhartigheid en gerechtigheid bewijzen aan mensen in nood.
Binnen de diaconie is de commissie ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) verantwoordelijk voor hulpacties en projecten in het buitenland.

Klik hier voor het beleidsplan van de diaconie voor 2015 - 2019. 
lees meer »