Bachcantatedienst in Witte Kerk te Heiloo Bachcantatedienst in Witte Kerk te Heiloo

Op zondagmiddag 26 november, aanvang 16.00 uur, voert Collegium Vocale Camerata onder leiding van Gerard Leegwater Bachs cantate BWV 139 “Wohl dem, der sich auf seinen Gott” uit. De cantate bestaat uit een zestal delen die naast het koor door professionele solisten en instrumentalisten zullen worden uitgevoerd.

Deze zogenaamde koraalcantate is gebaseerd op het gelijknamige lied van Johann Christoph Rube uit 1692. Deze Rube was in het dagelijks leven rechter. Daarnaast profileerde hij zich als dichter.
De ons onbekend gebleven librettist heeft zoals gewoonlijk bij dit type cantate het aanvangs- en slotvers woordelijk overgenomen en de drie binnenste verzen omgedicht waarbij ieder vers van Rube de basis vormt voor de delen 2, 4 en 5. Deel 3 is vrij ingevoegd en maakt de verbinding met het evangelie van deze zondag.

Zoals gebruikelijk in Bachs tijd wordt ook nu de cantate ingebed in een compacte liturgie die deze keer geleid zal worden door ds. Joan Idzenga.

De toegang is gratis, wel is er een collecte.

 
In de zomer open op woensdagen In de zomer open op woensdagen

Ook in de zomer van 2018 is de Witte Kerk op woensdagen te bezichtigen. In de maanden juni, juli en augustus is de kerk van 11.00 - 16.00 uur geopend. Van 12.00 - 13.00 uur wordt het grote orgel van de kerk bespeeld door een organist uit de regio.

Een bezoek is deze zomer meer dan de moeite waard omdat de eerste resulaten van de grootse restauratie zichtbaar zijn. Zo zijn de draagbalken en het kabinetorgel onder handen genomen.   

Het interieus van de kerk ademt de sfeer van vorige eeuwen. De afgelopen jaren kwamen er tussen de 800 en 900 bezoekers, vooral toeristen en 'dagjesmensen, soms afkomstig uit verre buitenlanden. 
Waar rond 700 een kerkje op de strandwal werd gebouwd, verrees in de elfde eeuw de huidige tufstenen kerk. Ze is later uitgebreid en in 1573 verwoest door de Benden van Sonoy. In de tuin zijn de contouren van het verwoeste deel zichtbaar. In 1630 kwam het in protestantse handen en kreeg het zijn huidige vorm. Tot 2001 werden er de wekelijkse (hervormde) kerkdiensten gehouden.

De kerk wordt nu hoofdzakelijk gebruikt voor concerten, exposities, bijzondere kerkdiensten, huwelijken en begrafenissen.


Wilt u meer weten over de Witte kerk en de mogelijkheden om bij te dragen aan de restauratie? Neem dan eens een kijkje op de website www.wittekerkheiloo.nl 

 
Geschiedenis Geschiedenis

Witte Kerk Heiloo heeft Middeleeuwse wortels
De geschiedenis van de Witte Kerk in Heiloo, althans een kerkje op dezelfde plaats, gaat terug tot het begin van de elfde eeuw, maar zij zou al zijn gesticht omstreeks het jaar 700, toen de eerste christenpredikers zich in deze streek vestigden. Dat waren de benedictijner monnik Willibrord en elf andere katholieken die vanuit Engeland naar hier kwamen om onder de (West-)Friezen het evangelie te verkondigen.

lees meer »
 
Archief Archief

Het archief van onze kerkelijke gemeente bestaat uit documenten van het secretariaat van de kerkenraad, de diaconie en het college van kerkrentmeesters. 

lees meer »