Bachcantatedienst in Witte Kerk te Heiloo Bachcantatedienst in Witte Kerk te Heiloo

Op zondag 28 januari, 's middags om 16.00 uur vindt in de Witte Kerk de eerste cantatedienst van het nieuwe jaar plaats.
Deze keer zal de door Bach in 1724 gecomponeerde cantate “Jesus schläft, was soll ich hoffen” worden uitgevoerd door Collegium Vocale Camerata onder leiding van Gerard Leegwater.

De onbekend gebleven tekstdichter sluit nauw aan op het evangelie van deze zondag en haalt zijn stof uit het contrast: verborgen (slapende) Jezus – openbare (handelend ingrijpende) Jezus. Het bijbelse bericht wordt meteen op de tegenwoordige situatie van de Christen betrokken: in het aangezicht van de dood zie ik geen hulp van Jezus (deel 1). De angstige vraag in deel 2, “Herr! Warum trittest du so ferne? Warum verbirgst du dich zur Zeit der Not” (Waarom, o HEER, blijft Gij van verre staan? Waarom verbergt Gij U in tijden van nood) is bijna woordelijk afkoaxmstig uit Psalm 10: 1. Deel 3 vergelijkt de nood van de goddeloze bedreigde Christen met de golven van een zeestorm, waarover het evangelie van de dag bericht. Met deel 4, een woordelijk citaat uit de evangelielezing (Mattheus 8: 26) zet de verandering in: Christus is slechts schijnbaar ver weg; door zijn machtswoord (deel 5) is de Christus geborgen (deel 6). De cantate wordt besloten met het tweede couplet van het lied “Jesu, meine Freude” van Johann Franck (1653) waarin de gehele gemeente het vertrouwen in Gods bescherming deelt.

Zoals altijd is de cantate ingebed in een compacte liturgie die deze keer geleid zal worden door ds. Hanneke Ruitenbeek. 

De toegang is gratis, wel is er een collecte.

 
In de zomer open op woensdagen In de zomer open op woensdagen

Ook in de zomer van 2018 is de Witte Kerk op woensdagen te bezichtigen. In de maanden juni, juli en augustus is de kerk van 11.00 - 16.00 uur geopend. Van 12.00 - 13.00 uur wordt het grote orgel van de kerk bespeeld door een organist uit de regio.

Een bezoek is deze zomer meer dan de moeite waard omdat de eerste resulaten van de grootse restauratie zichtbaar zijn. Zo zijn de draagbalken en het kabinetorgel onder handen genomen.   

Het interieus van de kerk ademt de sfeer van vorige eeuwen. De afgelopen jaren kwamen er tussen de 800 en 900 bezoekers, vooral toeristen en 'dagjesmensen, soms afkomstig uit verre buitenlanden. 
Waar rond 700 een kerkje op de strandwal werd gebouwd, verrees in de elfde eeuw de huidige tufstenen kerk. Ze is later uitgebreid en in 1573 verwoest door de Benden van Sonoy. In de tuin zijn de contouren van het verwoeste deel zichtbaar. In 1630 kwam het in protestantse handen en kreeg het zijn huidige vorm. Tot 2001 werden er de wekelijkse (hervormde) kerkdiensten gehouden.

De kerk wordt nu hoofdzakelijk gebruikt voor concerten, exposities, bijzondere kerkdiensten, huwelijken en begrafenissen.


Wilt u meer weten over de Witte kerk en de mogelijkheden om bij te dragen aan de restauratie? Neem dan eens een kijkje op de website www.wittekerkheiloo.nl 

 
Geschiedenis Geschiedenis

Witte Kerk Heiloo heeft Middeleeuwse wortels
De geschiedenis van de Witte Kerk in Heiloo, althans een kerkje op dezelfde plaats, gaat terug tot het begin van de elfde eeuw, maar zij zou al zijn gesticht omstreeks het jaar 700, toen de eerste christenpredikers zich in deze streek vestigden. Dat waren de benedictijner monnik Willibrord en elf andere katholieken die vanuit Engeland naar hier kwamen om onder de (West-)Friezen het evangelie te verkondigen.

lees meer »
 
Archief Archief

Het archief van onze kerkelijke gemeente bestaat uit documenten van het secretariaat van de kerkenraad, de diaconie en het college van kerkrentmeesters. 

lees meer »