Bachcantatedienst in Witte Kerk te Heiloo Bachcantatedienst in Witte Kerk te Heiloo

Ein feste Burg ist unser Gott. BWV 80

Collegium Vocale Camerata, onder leiding van Gerard Leegwater, voert op zondagmiddag 8 oktober de cantate "Ein feste Burg ist unser Gott" BWV 80 van J.S. Bach uit.
Het beginkoor van deze cantate wordt door velen gezien als een van de hoogtepunten van Bachs vocale koraalbewerkingen. Het is gebouwd op het gelijknamige bekende Lutherlied dat in de maand oktober extra in de aandacht staat in verband met het vijfhonderd jarig bestaan van het protestantisme. Naast het koor dat begeleid wordt door een professioneel instrumentaal ensemble werken er vier vocale solisten mee aan deze uitvoering: Sabine Kirsten, sopraan, Stephanie Gericke, alt, Hans van Dijk, tenor en Rob Petri, bas. Zoals altijd wordt ook deze cantate ingebed in een compacte liturgie die deze keer geleid wordt door ds. Annerien Groenendijk.

De cantatedienst begint om 16:00 uur.
De toegang is vrij maar aan de uitgang is een collecte ter bestrijding van de kosten.

Iedereen is van harte welkom! 

 
In de zomer open op woensdagen In de zomer open op woensdagen

Ook in de zomer van 2018 is de Witte Kerk op woensdagen te bezichtigen. In de maanden juni, juli en augustus is de kerk van 11.00 - 16.00 uur geopend. Van 12.00 - 13.00 uur wordt het grote orgel van de kerk bespeeld door een organist uit de regio.

Een bezoek is deze zomer meer dan de moeite waard omdat de eerste resulaten van de grootse restauratie zichtbaar zijn. Zo zijn de draagbalken en het kabinetorgel onder handen genomen.   

Het interieus van de kerk ademt de sfeer van vorige eeuwen. De afgelopen jaren kwamen er tussen de 800 en 900 bezoekers, vooral toeristen en 'dagjesmensen, soms afkomstig uit verre buitenlanden. 
Waar rond 700 een kerkje op de strandwal werd gebouwd, verrees in de elfde eeuw de huidige tufstenen kerk. Ze is later uitgebreid en in 1573 verwoest door de Benden van Sonoy. In de tuin zijn de contouren van het verwoeste deel zichtbaar. In 1630 kwam het in protestantse handen en kreeg het zijn huidige vorm. Tot 2001 werden er de wekelijkse (hervormde) kerkdiensten gehouden.

De kerk wordt nu hoofdzakelijk gebruikt voor concerten, exposities, bijzondere kerkdiensten, huwelijken en begrafenissen.


Wilt u meer weten over de Witte kerk en de mogelijkheden om bij te dragen aan de restauratie? Neem dan eens een kijkje op de website www.wittekerkheiloo.nl 

 
Geschiedenis Geschiedenis

Witte Kerk Heiloo heeft Middeleeuwse wortels
De geschiedenis van de Witte Kerk in Heiloo, althans een kerkje op dezelfde plaats, gaat terug tot het begin van de elfde eeuw, maar zij zou al zijn gesticht omstreeks het jaar 700, toen de eerste christenpredikers zich in deze streek vestigden. Dat waren de benedictijner monnik Willibrord en elf andere katholieken die vanuit Engeland naar hier kwamen om onder de (West-)Friezen het evangelie te verkondigen.

lees meer »
 
Archief Archief

Het archief van onze kerkelijke gemeente bestaat uit documenten van het secretariaat van de kerkenraad, de diaconie en het college van kerkrentmeesters. 

lees meer »