Informatie over het Kerkblad Informatie over het Kerkblad


Download hier het kerkblad

Voor vragen over de verspreiding van het Kerkblad en voor het doorgeven van een mutatie kunt u contact opnemen met: Kees Blijleven, tel. 533 48 93, e-mail:  

Het e-mailadres van de redactie, voor het aanleveren van kopij, is: 

Let op! Foto's en logo's graag in een groot formaat (hoog aantal mb's) aanleveren bij de redactie. Anders kunnen deze niet in het kerkblad worden geplaatst.

Belangrijke data voor het Kerkblad in 2017
Graag ontvangt de kerkblad-redactie de kopij zo vroeg mogelijk!

2017

Nummer Verschijningsdatum Kopij inleveren voor
nr. 1 Woensdag 1 februari Uiterlijk  17 januari
nr. 2 Woendag 15 maart Uiterlijk 28 februari
nr. 3 Woensdag 19 april Uiterlijk 4 april
nr. 4 Woensdag 17 mei Uiterlijk 2 mei
nr. 5 Woensdag 5 juli Uiterlijk 20 juni
nr. 6 Woensdag 30 augustus Uiterlijk 15 augustus
nr. 7 Woensdag 4 oktober Uiterlijk 19 september
nr. 8 Woensdag 8 november Uiterlijk 24 oktober
nr. 9 Woensdag 13 december Uiterlijk 28 november


Redactie kerkblad:
Ad Edelman; tel. 072 533 43 12
Ida van Aller; tel. 072 532 35 25 
Ditje van Genderen; tel. 072 505 34 49
 

terug