Informatie over het Kerkblad Informatie over het Kerkblad

Download hier het kerkblad

Voor vragen over de verspreiding van het Kerkblad en voor het doorgeven van een mutatie kunt u contact opnemen met: Kees Blijleven, tel. 533 48 93, e-mail: c.blijleven@live.nl 

Het e-mailadres van de redactie, voor het aanleveren van kopij, is: kerkblad@pknheiloo.nl

Let op! Foto's en logo's graag in een groot formaat (hoog aantal mb's) aanleveren bij de redactie. Anders kunnen deze niet in het kerkblad worden geplaatst.

Belangrijke data voor het Kerkblad in 2020
Graag ontvangt de kerkblad-redactie de kopij zo vroeg mogelijk!

2020
Nummer Verschijningsdatum Kopij inleveren voor
nr. 1 Woensdag 27 januari  Uiterlijk  12 januari
nr. 2 Woendag 10 maart  Uiterlijk 23 februari
nr. 3 Woensdag 14 april Uiterlijk 30 maart
nr. 4 Woensdag 27 mei Uiterlijk 11 mei
nr. 5 Woensdag 7 juli juni Uiterlijk 22 juni
nr. 6 Woensdag 1 september Uiterlijk 17 augustus
nr. 7 Woensdag 6 oktober Uiterlijk 21 september
nr. 8 Woensdag 10 november Uiterlijk 26 oktober
nr. 9 Woensdag 15 december Uiterlijk 30 november


Redactie kerkblad:
Ad Edelman; tel. 072 533 43 12
Ditje van Genderen; tel. 072 505 34 49
Peter Jan van Roon; tel 072-531 89 55

 
terug