Informatie over het Kerkblad Informatie over het Kerkblad

Download hier het kerkblad

Voor vragen over de verspreiding van het Kerkblad en voor het doorgeven van een mutatie kunt u contact opnemen met: Kees Blijleven, tel. 533 48 93, e-mail: c.blijleven@live.nl 

Het e-mailadres van de redactie, voor het aanleveren van kopij, is: kerkblad@pknheiloo.nl

Let op! Foto's en logo's graag in een groot formaat (hoog aantal mb's) aanleveren bij de redactie. Anders kunnen deze niet in het kerkblad worden geplaatst.

Belangrijke data voor het Kerkblad in 2020
Graag ontvangt de kerkblad-redactie de kopij zo vroeg mogelijk!

2020
Nummer Verschijningsdatum Kopij inleveren voor
nr. 1 Woensdag 22 januari  Uiterlijk  7 januari
nr. 2 Woendag 26 februari  Uiterlijk 11 februari
nr. 3 Woensdag 1 april Uiterlijk 17 maart
nr. 4 Woensdag 13 mei Uiterlijk 28 april
nr. 5 Woensdag 24 juni Uiterlijk 9 juni
nr. 6 Woensdag 19 augustus Uiterlijk 4 augustus
nr. 7 Woensdag 30 september Uiterlijk 15 september
nr. 8 Woensdag 4 november Uiterlijk 20 oktober
nr. 9 Woensdag 16 december Uiterlijk 1 december


Redactie kerkblad:
Ad Edelman; tel. 072 533 43 12
Ditje van Genderen; tel. 072 505 34 49
Peter Jan van Roon; tel 072-531 89 55

 
terug