Kerkdiensten Kerkdiensten

Om de dienst te beluisteren klik hier

Preekrooster voor de aankomende weken in de Ter Coulsterkerk.
Vanaf 27 juni hoeft u zich niet meer aan te melden voor de diensten, er mogen nog steeds 60 mensen aanwezig zijn bij de dienst.
De diensten zijn vanzelfsprekend ook gewoon te volgen via de kerkradio

14 november, 10.00 uur Ter Coulsterkerk:
ds. J. Bruin, Zutphen
collecte: de Engelenbak 

21 november, 10.00 uur Eeuwigheidszondag
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: Omzien naar elkaar

28 november, 10.00 uur; 1e advent Ter Coulsterkerk
ds. P. Nijssen
collecte: KiA Moldavië

28 november, 16.00 uur Witte Kerk: 
Cantatedienst BWV 140
liturg: ds. J. Bruin

5 december, 10.00 uur, 2e advent Ter Coulsterkerk:
ds. E.J. Kooiman - Heilig Avondmaal
collecte: Kerstgrat. minima Heiloo

12 december, 10.00 uur; 3e advent Ter Coulsterkerk:
doopdienst ds. H. Ruitenbeek
collecte: de Herberg Oosterbeek

19 december 10.00 uur; 4e advent Ter Coulsterkerk: 
ds. E.J. Kooiman
collecte: Lilianefonds 

Crèche in de Ter Coulsterkerk:
In september 2021 beginnen we op de eerste en derde zondag van de maand weer met de crèche.
Helaas zijn wij nu met ons drieën en hebben wij hulp nodig. Voor informatie en opgave kun je je melden bij Rita van Buijsen: mvanbuijsen@ziggo.nl of stuur een appje naar 0613840210. Ook wil ik een ouder-groeps-app maken, waar ouders zich kunnen opgeven. Wilt u daar deel van uit maken, stuur dan een app naar bovenstaand nummer.

Kindernevendienst: Er is iedere eerste en derde zondag van de maand kindernevendienst voor de jeugd van 4-12 jaar. Enkele keren per jaar (Kerst, Pasen en Pinksteren) zijn we met projecten bezig. Dan werken we in de weken ervoor met verhalen en knutsels naar het feest toe.Enkele keren per jaar (Kerst, Pasen en Pinksteren) zijn we met projecten bezig. Dan werken we in de weken ervoor met verhalen en knutsels naar het feest toe. 

Autorijden:
Zondagdienst Heiloo:
Pieter Jan van Roon 072 - 531 89 55, b.g.g. Mw. Anneke Plas-de Vries tel. 5335919

Huwelijk en uitvaart:
Voor onze kerkleden geldt een aangepast tarief voor huwelijken en uitvaarten. 
Voor gebruik van kerkzaal en de inzet van de eigen predikant hoeven zij niets te betalen, de organist wordt altijd in rekening gebracht.

Bijkomende kosten voor het gebruik van extra zalen en/of catering worden wel doorberekend.

 

terug